Posted on

Ontmoet de eigenaar / Meet the owner

De aankoop van een kunstwerk, of het nu gaat om een tekening of een ceramische sculptuur, is vaak een emotionele beslissing, ingefluisterd door het verlangen een moment of gevoel vast te leggen, of door nostalgie, heimwee of nog door de wens een weg te vinden naar het hart van een oude of prille liefde. Of men vindt iets gewoon mooi passen in zijn interieur. Hoe dan ook, aan elke aangekochte sculptuur, vaas of juweel kleeft een  vaak verhaal, al is het maar een alledaagse anecdote waarin men zich herkent en die ons opbeurt. Op deze pagina maak je kennis met enkele eigenaars van onze kunstwerken, en met hun verhaal. Wat deden ze in Brugge. Waarom kochten ze net dàt werk? Waar staat of hangt de sculptuur nu?

Bezoek ook onze Facebook-pagina, of vindt ons op Instagram. creeren van herinnering (een souvernir)

The purchase of a work of art, be it a drawing or a ceramic sculpture, is often an emotional decision, prompted by the desire to capture a moment or a feeling, or by nostalgia, homesickness, or by the desire to steal the heart of an old or young loved one. Or perhaps just because something fits nicely in your interior. What ever the case may be, every sculpture, vase or piece of jewellery comes with a story about its owner, even if just an everyday anecdote, in which people recognize themselves and which cheers us up.
 
On this page you will get to know some of the owners of our artworks, and their stories. What were they doing in Bruges. Why did they buy just that art work? Where does the sculpture stand or hang now?