Bonnie’s Smooch – Urne

“Toen ik een vriendin van Monica Droste (de zilversmid die vorig jaar in Galerie 57 haar prachtige opaal-juwelen tentoonstelde) mijn kattenkoppen toonde, vroeg ze me met betraande ogen of ik ook maskers van honden maakte. Een van haar twee honden was net overleden, en die zag ze graag vereeuwigd in een beeld. Zo kwam ik op het idee om een urne te boetseren in de vorm van een masker. Geniaal idee vonden ze, en bestelden er meteen twee.  h Een voor de hond die overleden was, en een tweede voor de hond die nog leefde. Voor later…”

Laat kunstenares Wiebe Berëza jouw favoriete huisdier vereeuwigen met een keramische sculptuur, gecreëerd naar beeltenis en persoonlijke wensen.

Contacteer Wiebe via info@galerie57.be, of bezoek ons in de Katelijnestraat 57, 8000 Brugge.

Description

“When I showed a friend of Monica Droste’s (the silversmith who exhibited her beautiful opal jewelry at Gallery 57 last year) my cat’s heads, she asked me with tearful eyes  if I also made masks from dogs. One of her two dogs had just died , and she liked to see it immortalized in a statue. That’s how I came up with the idea of ​​modeling an urn in the shape of a mask. A genius idea, they thought. and immediately ordered two. One for the dog that had died, and a second for the dog that was still alive. Just in case … ”

Let artist Wiebe Berëza immortalize your favorite pet with a ceramic sculpture, created according to image and personal wishes.