Verzendingen

Verzendkosten

Binnen Belgie

Aankoop bedrag is groter dan  €100: gratis verzending (Purchase amount is greater than € 100: free shipping)

Aankoop bedrag is kleiner dan €100: € 5 verzendkosten (Purchase amount is less than € 100: € 5 shipping)

Binnen Europese Gemeenschap & UK

Aankoop bedrag is groter dan  €250: gratis verzending. (Purchase amount is greater than € 250: free shipping)

Aankoop bedrag is kleiner dan €250: € 15 verzendkosten. (Purchase amount is less than € 250: € 15 shipping costs)

Buiten de Europese Gemeenschap

Aankoop bedrag is groter dan  €550: gratis verzending. (Purchase amount is greater than € 550: free shipping)

Aankoop bedrag is kleiner dan €550: € 40 verzendkosten.  (Purchase amount is less than € 550: € 40 shipping costs).

Methoden

Voor al onze verzendingen naar binnen- en buitenland kiezen wij de standaard diensten van BPost (bpack World). 

Daarin zijn inbegrepen:

Volg je pakje online

Via de online Track & Trace-tool kan het verstuurde pakje gevolgd worden.  

Standaard schadevergoeding

In geval van verlies of beschadiging van het pakket wordt een vergoeding uitbetaald, overeenstemmend met de werkelijke rechtstreeks geleden schade met een maximum dat gelijk is aan het bedrag gelijk aan het tarief van 40 STR per Zending, vermeerderd met 4,5 STR per kilogram en vermeerderd met de frankeerkosten.

*Bijzonder Trekkingsrechten (BTR) zijn een eenheid die gebruikt wordt in de internationale uitwisselingen. De waarde ervan is gebaseerd op een korf van vier grote munteenheden (dollar, euro, pond sterling en yen) en wordt elk jaar op 1 januari vastgelegd. 1 BTR = ongeveer 1,195 euro op 1 januari 2019.

———————-

Shipping Methods

For all our shipments to the Netherlands and abroad we choose the standard services of BPost (bpack World).

This includes:

Track your parcel online 

Standard compensation in case of loss or damage, corresponding to the actual direct damage with a maximum equal to the amount equal to the rate of 40 STR per Shipment, plus 4.5 STR per kilogram and plus with the postage.

* Special Drawing Rights (SDR) are a unit used in international exchanges. Its value is based on a basket of four major currencies (dollar, euro, pound sterling and yen) and is fixed on January 1 each year. 1 SDR = approximately 1.195 euros on January 1, 2019.